Fundusze strukturalne dla placówek edukacyjnych

Jak pozyskać dofinansowanie z funduszy strukturalnych

Warsztaty dla województw:

• śląskiego – Katowice, 05.03.2016

Wreszcie są nowe środki
na inwestycje i wyposażenie
dla szkół!

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo, jak pozyskać środki dla szkoły lub przedszkola na:

  • zakup sprzętu oraz wyposażenia sal i laboratoriów przedmiotowych
  • zakup sprzętu umożliwiającego uczenie nowoczesnych technologii informacyjnych (TIK)
  • poprawę, budowę czy modernizację infrastruktury edukacyjnej przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty
  • tworzenie nowych miejsc przedszkolnych
  • organizację zajęć w celu podniesienia wiedzy dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji
  • pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniami niepełnosprawnymi
  • oraz szkoleń nauczycieli

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół i placówek oświatowych kształcenia ogólnego i zawodowego. Zapraszamy wszystkich dyrektorów zainteresowanych sfinansowaniem ze środków UE zakupów sprzętu, wyposażenia oraz rozwoju infrastruktury, a także wdrażaniem nowych metod pracy z uczniem.

WIĘCEJ

Warsztaty a nie wykłady

Szkolenie w formule warsztatowej gwarantuje minimum teorii, a maksimum praktycznych zadań, które pozwolą Państwu przećwiczyć formułowanie projektu edukacyjnego oraz wypełnianie unijnych wniosków.

WIĘCEJ

Prelegenci

Joanna Walentynowicz,wieloletni praktyk pozyskiwania funduszy dla edukacji z różnych źródeł, w tym z UE i Funduszy Norweskich.

WIĘCEJ

Do góry