Fundusze strukturalne dla placówek edukacyjnych

Jak pozyskać dofinansowanie z funduszy strukturalnych

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:

  • na jakie cele inwestycyjne oraz "miękkie" szkoły mogą uzyskać dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w latach 2015-20
  • jak zaplanować projekt, by spełniał on kryteria spójności i był zgodny z logiką projektową
  • jak wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie
  • jak skonstruować budżet zgodny z wytycznymi kwalifikowalności wydatków.Do góry