Jak napisać wniosek o dofinansowanie przedszkola publicznego lub niepublicznego z poddziałania 8.1.1 WRPO w woj. wielkopolskim

Nowy konkurs w ramach funduszy strukturalnych UE dla wielkopolskich przedszkoli

Pula środków wynosi 36 mln zł
dla przedszkoli publicznych i niepublicznych w Wielkopolsce

Już 13 lipca 2015 r. upływa termin
pierwszego konkursu na dotacje dla przedszkoli

Na co przedszkola - prywatne i publiczne - mogą przeznaczyć fundusze:


  • utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejącej lub nowej placówce przedszkolnej
  • dofinansowanie działalności bieżącej przedszkola przez następne 12 miesięcy
  • rozszerzenie oferty Państwa placówki o zajęcia dla dzieci takie jak np. logopedia, zajęcia psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne oraz warsztaty dla ich rodziców
  • kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Jak napisać wniosek o dofinansowanie przedszkola publicznego lub niepublicznego z poddziałania 8.1.1 WRPO w woj. wielkopolskim

Nowy konkurs w ramach funduszy strukturalnych UE dla wielkopolskich przedszkoli

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich dyrektorów i pracowników ww. przedszkoli zainteresowanych podnoszeniem kompetencji własnych, poszerzeniem oferty edukacyjnej dla dzieci oraz poprawą atrakcyjności przedszkola poprzez wykorzystanie środków unijnych.

WIĘCEJ

Warsztaty a nie wykłady

Szkolenie w formule warsztatowej gwarantuje minimum teorii, a maksimum praktycznych zadań, które pozwolą Państwu samodzielnie przećwiczyć wypełnianie unijnych wniosków oraz formułowanie projektu edukacyjnego.

WIĘCEJ

Prelegenci

dr Małgorzata Kasperczakowa i Katarzyna Dobrzelewska są doświadczonymi praktykami i doradcami w zakresie finansowania placówek oświatowych.

Nasi eksperci opracowali już kilkadziesiąt wniosków o fundusze ERASMUS+!

WIĘCEJ

Do góry