Jak napisać wniosek o dofinansowanie przedszkola publicznego lub niepublicznego z poddziałania 8.1.1 WRPO w woj. wielkopolskim

Nowy konkurs w ramach funduszy strukturalnych UE dla wielkopolskich przedszkoli

  Szkolenia odbywają się w godz. 10.00 - 17.00Poznań
19 czerwca 2015 r.

Instytut Logistyki i Magazynowania
ul. E. Estkowskiego 6

Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania

Zachęcamy Państwa do zabrania własnych laptopów, ponieważ podczas warsztatów będzie możliwość wypełniania wzorcowych wniosków wraz z prelegentem.
Do góry