Jak napisać wniosek o dofinansowanie przedszkola publicznego lub niepublicznego z poddziałania 8.1.1 WRPO w woj. wielkopolskim

Nowy konkurs w ramach funduszy strukturalnych UE dla wielkopolskich przedszkoli

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:

  • jakie wymogi konkursowe należy spełnić w najbliższym naborze 13 lipca w ramach poddziałania 8.1.1 WRPO
  • jak zaplanować projekt, by spełniał on kryteria spójności i był zgodny z logiką projektową
  • jak – z pomocą eksperta - wypełnić krok po kroku formularz wniosku o dofinansowanie
  • jak skonstruować budżet zgodny z wytycznymi kwalifikowalności wydatków i uzyskać 85% dofinansowania projektu
  • jak poruszać się w generatorze wniosków aplikacyjnychDo góry