Praktyczny warsztat komputerowy:

Pisanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS na przykładzie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w konkursach 9.2.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.2.1, 10.2.2

  Szkolenie odbywa się w godz. 10.00 - 17.00


Kraków
21 maja 2016 r.

Centrum Europrofes
Al. Krasińskiego 10/4

Uczestnicy są proszeni o posiadanie konta zarejestrowanego w systemie beneficjenta e-RPO https://erpo.malopolska.pl/login oraz o zabranie laptopów na warsztaty.

Do góry