Praktyczny warsztat komputerowy:

Pisanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS na przykładzie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w konkursach X.3.3, XI.3.1, XI.1.1, XI.1.2

  Szkolenie odbywaja się w godz. 10.00 - 17.00


Łódź
11 czerwca 2016 r.

Hotel Campanile
Al. Piłsudskiego 27

lodz 1
lodz 2
lodz 3

Uczestnicy są proszeni o posiadanie oprogramowania umożliwiającego korzystanie z elektronicznego formularza wniosku EFS obowiązującego w ramach RPO WŁ (zapisanego jako plik Excel) oraz o zabranie laptopów na warsztaty.

Do góry